Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 16 januari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs (34.031)

-
34031, G en 34031, H

Motie-Nooren (PvdA) c.s. inzake het voorkomen van negatieve effecten op de toegankelijkheid van het basisonderwijs als gevolg van de introductie van meertalig onderwijs in het basisonderwijs; Motie-Bruijn (VVD) c.s. inzake wettelijke kwaliteitscriteria voor leraren die onderwijs geven in een vreemde taal; Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs

Naar aanleiding van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 20 december 2017 inzake reactie op onderzoeksrapport 'Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs' (34031, J) besluit de commissie de minister een korte brief te sturen over uitvoering van de motie-Bruijn c.s. (34031, G). De staf laat een conceptbrief per e-mail circuleren onder de leden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman