Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 16 januari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Kent Wet verdringingstoets (34.325)

-
34325

Initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets

Met betrekking tot het initiatiefwetsvoorstel voor de Wet verdringingstoets stelt de commissie eindverslag vast teneinde het voorstel plenair te behandelen op 6 maart 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren