Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 16 januari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (32.402)

-
Klachtenregimes Wkkgz en Wmo 2015

De commissie besluit de bespreking van dit agendapunt aan te houden tot 23 januari 2018.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer