Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 23 januari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180001 - Voorstel voor een richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas

- E180001 - Wijziging aardgasrichtlijn – gaspijpleidingen van en naar derde landen

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door het lid Vos (GroenLinks). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer