Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 23 januari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet basisnet (32.862)

- Tussenrapportage programma Bewust Omgaan met Veiligheid

Brief van de staatssecretaris van I&W van 18 januari 2018 in reactie op de brief van 9 oktober 2017 (verslag schrifelijk overleg 28663, C / 32862)

De commissie besluit de brief van 18 januari 2018 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer