Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 23 januari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Splitsing arrondissement Oost-Nederland in de arrondissementen Gelderland en Overijssel (33.451)

- 32891 / 33451, K

Eindrapport commissie evaluatie herziening gerechtelijke kaart

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer de behandeling van de evaluatie van de Wet herziening gerechtelijke kaart door de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren