Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 23 januari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (32.402)

-
Klachtenregimes Wkkgz en Wmo 2015

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de regering over dit onderwerp. De conceptbrief wordt op 6 februari 2018 ter bespreking geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer