Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 23 januari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Monitoren belasting proefpersonen en werkdruk METC's (33.508) (T02378)

- Toezegging T02378 - Monitoren belasting proefpersonen en werkdruk METC's

Brief van de minister van VWS van 12 januari 2018 (33508, H)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging daarmee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer