Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 6 februari 2018
1.
34652

Verdere modernisering van de Huurcommissie en introductie van een verhuurderbijdrage

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 6 maart 2018 te houden.

2.
34716

Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 13 maart 2018 te houden.

3.
Toezeggingen T01682, T01686, T01687 en T01688

Toezegging Gelijkheid van kansen en giftenmaximum (32.752); Toezegging Betrekken sanctiestelsel bij evaluatie (32.752); Toezegging Instrument voor ondersteuning lokale politieke partijen (32.752); Toezegging Lacune in de wet m.b.t. afsplitsingen (32.752)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 februari 2018 inzake aanbieding evaluatie Wet financiering politieke partijen (32752, O) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezeggingen T01682 en T01686 als voldaan. De toezeggingen T01687 en T01688 blijven open staan in afwachting van de integrale kabinetsreactie.

4.
Toezegging T02238

Toezegging Uitbreiden benadelingsverbod (33.258 / 34.105)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 februari 2018 inzake voortgang betreffende deze toezegging (33258/34105, P) wordt voor kennisgeving aangenomen. De status van de toezegging blijft 'deels voldaan'.

5.
Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van het memo over de aanbevelingen van de Tijdelijke commissie werkwijze Eerste Kamer en zal het bij haar werkzaamheden betrekken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman