Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 6 februari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Lacune in de wet m.b.t. afsplitsingen (32.752) (T01687)

-
Toezeggingen T01682, T01686, T01687 en T01688

Toezegging Gelijkheid van kansen en giftenmaximum (32.752); Toezegging Betrekken sanctiestelsel bij evaluatie (32.752); Toezegging Instrument voor ondersteuning lokale politieke partijen (32.752); Toezegging Lacune in de wet m.b.t. afsplitsingen (32.752)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 februari 2018 inzake aanbieding evaluatie Wet financiering politieke partijen (32752, O) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezeggingen T01682 en T01686 als voldaan. De toezeggingen T01687 en T01688 blijven open staan in afwachting van de integrale kabinetsreactie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman