Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 6 februari 2018
1.
34677

Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

De commissie besluit de procedure inzake het wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties aan te houden tot 13 februari 2018.

2.
COM(2018)20 en COM(2018)21

Nieuwe btw-voorstellen Europese Commissie

De commissie besluit de voorstellen van de Europese Commissie inzake het btw-regime voor kennisgeving aan te nemen.

3.
T02513

Toezegging brief arbeidsmarkt en maatregelen ter vervanging Wet DBA

De commissie besluit naar aanleiding van de op 15 december 2017 ontvangen brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (34.775, P) om een brief te sturen aan de regering inzake de maatregelen ter vervanging van de wet DBA. De griffie zal hiervoor een conceptbrief opstellen en deze aan de commissie voorleggen. De commissies besluit toezegging T02513 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren