Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 6 februari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34.877)

-
34877

Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius

De commissie brengt mondeling eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling hedenavond. Het streven is het plenaire debat inclusief stemmingen hedenavond af te ronden. De commissie besluit voorts het rapport van de Commissie van Wijzen en de bijbehorende kabinetsreactie op 6 maart 2018 opnieuw te agenderen voor een nadere bespreking.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman