Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 6 februari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Commissiemededeling inzake de Europese identiteit versterken via onderwijs en cultuur COM(2017)673 (34.863)

- E170036

Commissiemededeling: De Europese identiteit versterken via Onderwijs en Cultuur

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 januari 2018 inzake Mededeling "De Europese identiteit versterken via onderwijs en cultuur" (34863, A) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman