Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 13 februari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (34.739)

-
34739

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Flierman) en PvdA (Postema). De commissie streeft ernaar het nader voorlopig verslag vast te stellen op vrijdag 16 februari 2018.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer