Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 20 februari 2018
1.
Terugkoppeling Ambassadeursconferentie

De aanwezige leden zijn in algemeenheid positief over de ambassadeursconferentie die plaatsvond op 1 februari 2018. De vorm van korte gespreksrondes wordt als nuttig en plezierig ervaren. De conferentie geeft de Kamerleden bovendien de kans om op hoog niveau informatie te verkrijgen. Punt van aandacht is het feit dat de ambassadeurs niet van onderwerp wisselden en daarom het gevoel hadden in herhaling te vallen: dit zou bij volgende edities wellicht anders kunnen worden ingevuld.

2.
34764

Invoering dienstplicht voor vrouwen

De commissie besluit om voorbereidend onderzoek te houden op 6 maart 2018.

3.
34.473 (R2069)

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling

De commissie besluit om het antwoord van de regering d.d. 2 februari 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

4.
E170033 - Selectie prioriteiten Europees Werkprogramma 2018

Werkprogramma 2018 van de Europese Commissie

De commissie besluit om één voorstel uit het Europees Werkprogramma 2018 toe te voegen aan de prioriteitenlijst BDO (Mededeling over meer efficiëntie en coherentie bij de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk buitenlands beleid).

5.
Mededelingen en informatie

De commissie staat stil bij het aftreden van het lid Postema (PvdA) als voorzitter van de commissie ten gevolge van zijn verkiezing tot fractievoorzitter en spreekt haar waardering uit voor zijn werk. De heer Postema wordt opgevolgd door het lid Vlietstra (PvdA).

6.
Rondvraag

De commissie besluit om een nieuw kennismakingsgesprek te organiseren met de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken zodra deze is aangetreden.

Op uitnodiging van de Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de NAVO besluit de commissie te onderzoeken of een bezoek aan de NAVO in Brussel voor het zomerreces tot de mogelijkheden behoort.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk