Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 20 februari 2018
1.
34627

Voortgang energietransitie

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip-Martin), CDA (Van Kesteren), D66 (Pijlman), SP (Meijer), PvdA (Verheijen), GroenLinks (Vos) en ChristenUnie (Ester).

2.
34739

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk op 20 februari 2018.

3.
Evaluatie Topsectorenaanpak

Brief van 27 juli 2017 inzake evaluatie Topsectorenaanpak (TK 32637, 289)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 6 maart 2018.

4.
Invest-NL

Brief van de ministers van EZK, van Financiƫn en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 15 februari 2018 (28165, J)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 6 maart 2018.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer