Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 20 februari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (34.739)

-
34739

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk op 20 februari 2018.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer