Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 20 februari 2018
1.
34769 [niet afgerond]

Wet transparant toezicht financiële markten

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek inzake de Wet transparant toezicht financiële markten te houden op 13 maart 2018.

2.
34770

Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3.
34755

Btw-behandeling van vouchers

Mits de leden van de VVD-fractie afzien van voorbereidend onderzoek, brengt de commissie blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

NB: Ook de leden van de VVD-fractie hebben ingestemd met het uitbrengen van blanco eindverslag.

4.
34677 [niet afgerond]

Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

De commissie besluit op 6 maart 2018 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.
De leden van de D66-fractie merken op dat in de memorie van antwoord hun vragen zijn toegerekend aan de leden van de VVD-fractie.

5.
E170033

Selectie prioriteiten uit het Werkprogramma 2018 van de Europese Commissie

De commissie besluit bestaande prioriteiten te handhaven en de nieuwe prioriteiten te selecteren uit het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2018:

Annex I
13. Voltooiing van de bankenunie
14. Aanstelling van een permanente en verantwoordingsplichtige Europese minister van Economische Zaken en Financiën (initiatief met 2025 als
perspectief)

Annex II
7. Algemene regeling inzake accijns

6.
Terugkoppeling werkgroep uitvoeringstoets

De commissie bespreekt het voorstel van de leden van de werkgroep uitvoeringstoets voor de verdere vervolgstappen en geleiden deze voorstellen door naar het College van Senioren, waaronder een voorstel voor een brede deskundigenbijeenkomst. De commissieleden doen nog suggesties voor de uit te nodigen deskundigen.

7.
Geannoteerde agenda Eurogroep Ecofinraad 19 en 20 februari 2018

De commissie besluit de geannoteerde agenda van de Eurogroep voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren