Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 20 februari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Bij de evaluatie te betrekken aspecten (31.352) (T01075)

- T01075

Toezegging Bij de evaluatie te betrekken aspecten (31.352)

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 9 februari 2018, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren