Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 20 februari 2018
1.
34.775 IV

Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018

De commissie besluit naar aanleiding van de reactie van de minister van LNV d.d. 12 februari 2018 inzake aanvullende vragen dierenwelzijn Caribisch Nederland (34775 IV, I) in nader schriftelijk overleg te treden met de regering. De staf zal hiertoe een conceptbrief opstellen, welke op 6 maart 2018 ter vaststelling zal worden geagendeerd in de commissie.

2.
Mededelingen en informatie

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris van BZK d.d. 19 februari 2018 inzake verzoek tot deelname aan de waarnemingsmissie bij de verkiezingen van Sint Maarten op 26 februari 2018. De commissie besluit het lid Meijer (SP) namens de Eerste Kamer af te vaardigen voor de waarnemingsmissie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman