Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 20 februari 2018
1.
34735

Wet accreditatie op maat

De commissie stelt voor op 6 maart 2018 het voorbereidend onderzoek te houden.

2.
34872

Maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen

De commissie stelt voor op 13 maart 2018 het voorbereidend onderzoek te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman