Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 20 februari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen (34.872)

-
34872

Maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen

De commissie stelt voor op 13 maart 2018 het voorbereidend onderzoek te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman