Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 20 februari 2018
1.
34543

Wet uitvoering antidopingbeleid

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 6 maart 2018.

2.
Evaluatie Jeugdwet

Brief met bijlage van de minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming van 30 januari 2018 (34880, A)

De commissie beraadt zich op de wijze waarop zij geïnformeerd wil worden. De brief met bijlage (34880, A) zal op 6 maart 2018 opnieuw geagendeerd worden.

3.
Klachtenregimes Wkkgz en Wmo 2015

De commissie besluit het verslag van het Algemeen Overleg van 15 maart 2018 in de Tweede Kamer af te wachten (Verzameloverleg: Wmo / Mantelzorg / Maatschappelijke opvang / Hulpmiddelenbeleid). Het agendapunt zal daarna opnieuw geagendeerd worden.

4.
Toezegging Jaarlijkse monitoring (T02175)

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 8 februari 2018 inzake de monitor Wkkgz (32402, W en bijlage)

De commissie neemt de brief van 8 februari 2018 (32402, W) voor kennisgeving aan. De toezegging blijft als deels voldaan geregistreerd staan.

5.
Toezegging Gevolgen oxycodon-gebruik (T02509)

Brief van de staatssecretaris van VWS van 8 februari 2018 over het gebruik van oxycodon in Nederland (32399, H / 31996)

De commissie neemt de brief van 8 februari 2018 (32399 / 31996, H) voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging daarmee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer