Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 20 februari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (32.402)

-
Klachtenregimes Wkkgz en Wmo 2015

De commissie besluit het verslag van het Algemeen Overleg van 15 maart 2018 in de Tweede Kamer af te wachten (Verzameloverleg: Wmo / Mantelzorg / Maatschappelijke opvang / Hulpmiddelenbeleid). Het agendapunt zal daarna opnieuw geagendeerd worden.

-
Toezegging Jaarlijkse monitoring (T02175)

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 8 februari 2018 inzake de monitor Wkkgz (32402, W en bijlage)

De commissie neemt de brief van 8 februari 2018 (32402, W) voor kennisgeving aan. De toezegging blijft als deels voldaan geregistreerd staan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer