Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 6 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Informeren over voornemen inwerkingtreding nationale strafbaarstelling van misdrijf agressie in Wet internationale misdrijven (33.865 / 33.866) (T02386)

-
T02386

Toezegging Informeren over voornemen inwerkingtreding nationale strafbaarstelling van misdrijf agressie in Wet internationale misdrijven (33.865 / 33.866)

De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid, d.d. 23 februari 2018, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren