Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 6 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme (34.746)

-
34746

Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 17 april 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren