Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 6 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34.877)

-
Rapport van de Commissie van Wijzen en kabinetsreactie

De commissie bespreekt het rapport van de Commissie van Wijzen en de bijbehorende kabinetsreactie (34877,A). De commissie is voornemens in het najaar 2018 een mondeling overleg/beleidsdebat te voeren met de staatssecretaris van BZK over de situatie in Caribisch Nederland, de coördinerende rol van de staatssecretaris en de positie van de Rijksvertegenwoordiger. Na het zomerreces 2018 zal de commissie nader besluiten.

-
34877

Werkbezoek Staatssecretaris aan Sint Eustatius en Sint Maarten

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van BZK d.d. 22 februari 2018 inzake werkbezoek aan Sint Eustatius en Sint Maarten en aanbieding van de 28e voortgangsrapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten over de plannen van aanpak politie en gevangenis (34877, A).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman