Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 6 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Kabinetsformatie 2017 (34.700)

-
T02527

Toezegging Brief sturen over vervanging loonkostensubsidie door loondispensatie (34.700)

De commissie besluit de behandeling van het agendapunt aan te houden tot de vergadering van dinsdag 13 maart 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren