Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 6 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32.399)

-
Toezegging Vervoer personen met verward gedrag (T02530)

Brief van de staatssecretaris van VWS van 16 februari 2018 (32399, I / 25424 en bijlage)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging daarmee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer