Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 6 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie (34.815)

- Derde evaluatie Wet inzake bloedvoorziening

Brief - met bijlage - van de minister voor Medische Zorg van 26 februari 2018 (29447, I)

De commissie besluit de brief na ontvangst van de kabinetsreactie opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer