Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 13 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester (34.716)

-
34716

Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek aan te houden. Zij overweegt eerst een expertmeeting te houden. Fracties kunnen uiterlijk vrijdag 16 maart 2018, 12:00 uur, voorstellen bij de commissiegriffier indienen inzake:

- de gewenste datum van de expertmeeting;
- de te horen deskundigen;
- de aan de deskundigen voor te leggen vragen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman