Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 maart 2018
1.
34808

Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek inzake de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn te houden op 3 april 2018. Voorts verzoekt de commissie de griffie enige achtergrondinformatie over de uitvoering van onderdelen van het wetsvoorstel te verstrekken.

2.
34769

Wet transparant toezicht financiële markten

De commissie stelt voor de datum voor het voorbereidend onderzoek te verzetten naar 20 maart 2018.

3.
T02515

Toezegging Fiscale beleidsagenda aanbieden (34.700)

De commissie besluit op 27 maart 2018 in schriftelijk overleg te treden met de regering over de Fiscale beleidsagenda. Inbreng zal worden geleverd door de leden van de fractie van het CDA (Van Rij).

4.
T02526

Toezegging Brief over maatregelen belastingontwijking (34.700/34.785)

De commissie besluit op 27 maart 2018 in schriftelijk overleg te treden met de regering over de brief inzake maatregelen tegen belastingontwijking en - ontduiking (EK 34.785/25.087, F). Inbreng wordt geleverd door de leden van de CDA-fractie (Van Rij).

5.
T02510

Toezegging nader informeren over het toezicht op en de fiscale aspecten van blockchains en bitcoins (34.775/34.700)

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister van Financiën over het toezicht en de fiscale aspecten ten aanzien van blockchains en bitcoins (EK 34.775/34.700, W) in schriftelijk overleg te treden met de regering. De griffie zal hiertoe een conceptbrief opstellen en deze per e-mail aan de leden van de commissie voorleggen. Toezegging T02510 blijft gehandhaafd als openstaand.

6.
21.501-07, B - Raad voor Economische en Financiële Zaken

verslag Eurogroep en ECOFIN 19 en 20 februari 2018 met betrekking tot o.m. de dossiers E180006 en E170014

De commissie besluit op 20 maart 2018 in schriftelijk overleg te treden met de regering naar aanleiding van het verslag van de Eurogroep en ECOFIN van 19 en 20 februari 2018. De leden van de fractie van CDA (Van Rij) en D66 (Prast) zijn voornemens inbreng te leveren.

7.
21.501-07, C - Raad voor Economische en Financiële Zaken

geannoteerde agenda Eurogroep en ECOFIN 12 en 13 maart 2018 met betrekking tot de dossiers E170014, E170024, E180002 t/m E180006 en Europees Semester 2018

De commissie besluit de geannoteerde agenda voor de vergadering van de Eurogroep en ECOFIN van 12 en 13 maart 2018 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren