Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Kabinetsformatie 2017 (34.700)

-
T02515

Toezegging Fiscale beleidsagenda aanbieden (34.700)

De commissie besluit op 27 maart 2018 in schriftelijk overleg te treden met de regering over de Fiscale beleidsagenda. Inbreng zal worden geleverd door de leden van de fractie van het CDA (Van Rij).

-
T02526

Toezegging Brief over maatregelen belastingontwijking (34.700/34.785)

De commissie besluit op 27 maart 2018 in schriftelijk overleg te treden met de regering over de brief inzake maatregelen tegen belastingontwijking en - ontduiking (EK 34.785/25.087, F). Inbreng wordt geleverd door de leden van de CDA-fractie (Van Rij).

-
T02510

Toezegging nader informeren over het toezicht op en de fiscale aspecten van blockchains en bitcoins (34.775/34.700)

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister van Financiën over het toezicht en de fiscale aspecten ten aanzien van blockchains en bitcoins (EK 34.775/34.700, W) in schriftelijk overleg te treden met de regering. De griffie zal hiertoe een conceptbrief opstellen en deze per e-mail aan de leden van de commissie voorleggen. Toezegging T02510 blijft gehandhaafd als openstaand.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren