Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 13 maart 2018
1.
34740

Wet modernisering faillissementsprocedure

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 17 april 2018.

2.
34761

Engelstalige rechtspraak internationale handelskamers rechtbank en gerechtshof Amsterdam (Netherlands Commercial Court)

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 24 april 2018.

3.
34257

Vergoeding van affectieschade

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 20 maart 2018.

4.
34775 VI

Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018

Inbreng voor schriftelijk overleg over de meerjarenagenda inzake het slachtofferbeleid wordt geleverd door de fractie van SP (Wezel). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren