Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 13 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen (34.872)

-
34872

Maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen

Een gezamenlijke inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Van Zandbrink) en GroenLinks (Lintmeijer).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman