Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 13 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Brief sturen over vervanging loonkostensubsidie door loondispensatie (34.700) (T02527)

-
T02527

Toezegging Brief sturen over vervanging loonkostensubsidie door loondispensatie (34.700)

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van SZW van 2 maart 2018 (34775, V) voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging daarmee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren