Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 13 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (33.506)

-
Rondvraag

- Het lid De Bruijn-Wezeman (VVD) meldt dat de VVD-fractie nog inbreng heeft bij de Wet uitvoering antidopingbeleid (34543).
- Het lid Van Kesteren (PVV) informeert naar de stand van zaken m.b.t. de publicatie van de gewijzigde Wet op de orgaandonatie (33506).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer