Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 20 maart 2018
1.
34716

Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

De commissie wenst op 10 april 2018 een expertmeeting over het wetsvoorstel te houden, en vervolgens op 24 april 2018 het voorbereidend onderzoek te houden. Ten aanzien van de expertmeeting besluit de commissie:

- dat deze in een commissiekamer plaats moet vinden, wanneer de plenaire zaal bezet is;
- dat de DVR gevraagd zal worden zo spoedig mogelijk een verslag gereed te hebben;
- dat de staf de reeds ontvangen vragen van de fracties comprimeert en rubriceert;
- dat vijf deskundigen of eventuele plaatsvervangers benaderd zullen worden;
- dat op 27 maart definitief besloten wordt over de bijeenkomst.

2.
Rondvraag

De commissie besluit op verzoek van de fractie van de PVV de minister van BZK te vragen wanneer de nadere memorie van antwoord bij het wetsvoorstel gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34349) verwacht kan worden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman