Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 20 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34.349)

-
Rondvraag

De commissie besluit op verzoek van de fractie van de PVV de minister van BZK te vragen wanneer de nadere memorie van antwoord bij het wetsvoorstel gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34349) verwacht kan worden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman