Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 20 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (34.390)

-
Motie-Pijlman c.s. (vervolg op de pilot opkoopregeling)

Brief van de minister van EZK van 14 maart 2018 (34041, M)

De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 14 maart 2018 (34041, M) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer