Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 20 maart 2018
1.
34424

Goedkeuring belastingverdrag met Malawi

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
34769

Wet transparant toezicht financiële markten

De commissie besluit alsnog blanco eindverslag uit te brengen, teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.

3.
21.501-07, B - Raad voor Economische en Financiële Zaken

verslag Eurogroep en ECOFIN 19 en 20 februari 2018 met betrekking tot o.m. de dossiers E180006 en E170014

De leden van de CDA-fractie (Van Rij) hebben inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de regering over het verslag van de vergadering van de Eurogroep en ECOFIN-Raad op 19 en 20 februari jl. (21.501-07,B). De conceptbrief zal per e-mail onder de leden van de commissie worden verspreid, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.

4.
COM(2018)89, COM(2018)92, COM(2018)93, COM(2018)94, COM(2018)96, COM(2018)97, COM(2018)99, COM(2018)109, COM(2018)110, COM(2018)113, COM(2018)114

nieuwe voorstellen kapitaalmarktunie

De commissie besluit de behandeling van het agendapunt aan te houden tot na de ontvangst van de BNC-fiches bij de Commissievoorstellen over de kapitaalmarktunie.

5.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit - op verzoek van de leden van de CDA-fractie - de datum voor de inbreng voor schriftelijk overleg over de fiscale beleidsagenda (34.785/32.140,G) en de brief van de regering over de aanpak van belastingontwijking (34.785/25.087, F) te verzetten naar dinsdag 3 april 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren