Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 20 maart 2018
1.
34737

Strafbaarstelling belemmeren humanitaire hulp in een niet-internationaal gewapend conflict

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2.
34851

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 3 april 2018.

3.
34257

Vergoeding van affectieschade

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op 10 april 2018.

4.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek betreffende het wetsvoorstel Engelstalige rechtspraak internationale handelskamers rechtbank en gerechtshof Amsterdam (Netherlands Commercial Court) (34761), dat thans gepland staat voor 24 april 2018, te verplaatsen naar 10 april 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren