Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 20 maart 2018
1.
T02294

Toezegging Caribisch deel van het Koninkrijk (33.992 / 33.990)

De commissie bespreekt de brief van de bewindslieden van VWS d.d. 12 maart 2018 in reactie op het laatste toezeggingenrappel voor wat betreft de toezegging T02294 (34775 XVI, F). Het lid Ganzevoort (GroenLinks) geeft aan naar aanleiding hiervan in schriftelijk overleg te willen treden met de regering. Fracties die dit wensen kunnen zich aansluiten bij de inbreng.

2.
T02321

Toezegging Optimaliseren aanbod hoger onderwijs in het Caribisch deel van het Koninkrijk (34.300 IV / CXIX)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot een eerstvolgende commissievergadering.

3.
Opvang Venezolaanse vluchtelingen

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de regering over (voorbereidingen op) de opvang van eventuele Venezolaanse vluchtelingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Een conceptbrief zal worden geagendeerd in een gecombineerde vergadering van de commissies KOREL, I&A/JBZ en BDO op 27 maart 2018.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman