Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 27 maart 2018
1.
34716

Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

De commissie besluit de expertmeeting in beginsel in commissiekamer 2 te houden en via verslaglegging openbaar te maken. Er worden nog enkele extra deskundigen uitgenodigd. De commissie stemt in met de aan de deskundigen voor te leggen vragen.

2.
T01895

Toezegging Beslissingen inzake verlenging melden aan de Kamer (33.797)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 maart 2018 inzake afschrift Eerste Kamer besluit gebiedsaanwijzing Wbmgp gemeente Zaanstad (33797, O) wordt voor kennisgeving aangenomen.

3.
T01895

Toezegging Beslissingen inzake verlenging melden aan de Kamer (33.797)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 maart 2018 inzake afschrift van het besluit tot aanwijzing van 98 straten in gemeente Rotterdam op grond van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (33797, P) wordt voor kennisgeving aangenomen.

4.
Halfjaarlijks toezeggingenrappel

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 maart 2018 met een reactie op het rappel (34775 VII / 34775 IV, D) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de daarin genoemde toezeggingen besluit de commissie als volgt:

- T01421: de deadline wordt gezet op 1 mei 2018;
- T01422: de deadline wordt gezet op 1 mei 2018;
- T01424: de deadline wordt gezet op 1 mei 2018;
- T01425: de deadline wordt gezet op 1 mei 2018;
- T01602: de deadline wordt gezet op 1 mei 2018;
- T02074: de in de reactie genoemde brief heeft geen betrekking op toezegging T02074. De toezegging blijft op deels voldaan staan;
- T02108: de toezegging staat nog open;
- T02231: de toezegging is voldaan;
- T02265: de toezegging blijft op deels voldaan staan;
- T02275: de toezegging blijft op deels voldaan staan;
- T02276: de toezegging blijft op deels voldaan staan;
- T02280: de toezegging blijft op deels voldaan staan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman