Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 27 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging De tekst van artikel 8.7 van het Besluit kwaliteit leefomgeving aanpassen op het punt van 'verzekerd' (33.118) (T02436)

- Halfjaarlijks rappel toezeggingen (BZK)

Verslag schriftelijk overleg (34775 VII / 34775 IV, D)

De commissie besluit:
- Toezegging T02248 op deels voldaan te zetten, in afwachting van het Aanvullingsbesluit Bodem, en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2018;
- Toezegging T02430 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2018;
- Toezegging T02432 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2018;
- Toezegging T02434 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2018;
- Toezegging T02435 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2018;
- Toezegging T02436 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2018;
- Toezegging T02437 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2018;
- Toezegging T02440 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer