Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 27 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (34.775 VII)

-
Halfjaarlijks rappel toezeggingen (BZK)

Verslag schriftelijk overleg (34775 VII / 34775 IV, D)

De commissie besluit:
- Toezegging T02248 op deels voldaan te zetten, in afwachting van het Aanvullingsbesluit Bodem, en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2018;
- Toezegging T02430 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2018;
- Toezegging T02432 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2018;
- Toezegging T02434 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2018;
- Toezegging T02435 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2018;
- Toezegging T02436 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2018;
- Toezegging T02437 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2018;
- Toezegging T02440 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer