Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 27 maart 2018
1.
34558

Initiatiefvoorstel-Ten Broeke en Van Helvert Wet ter Bescherming Koopvaardij

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 24 april 2018.

2.
34032

Bronbescherming in strafzaken

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Knip), GroenLinks (Strik) en ChristenUnie (Bikker).

3.
33861

Uitbreiding mogelijkheden om voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar) en CDA (Lokin-Sassen).

4.
Uitnodiging ICM Europees Parlement over implementatie van het Dataprotectiepakket - 15 mei 2018

Het lid Duthler (VVD) geeft aan de interparlementaire commissievergadering over de implementatie van het Dataprotectiepakket te willen bijwonen.

5.
Mededelingen en informatie

De commissie stelt voor af te zien van het voorgenomen plenaire debat over het wetsvoorstel Vergoeding van affectieschade (34257) - dat thans geagendeerd staat voor 10 april 2018. Wel wenst de commissie dat het wetsvoorstel in stemming wordt gebracht, opdat diverse woordvoerders een stemverklaring kunnen afleggen.

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 20 maart 2018, over het jaarplan Rechtspraak 2018 te betrekken bij het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat op 22 mei 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren