Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 27 maart 2018
1.
34598

Initiatiefvoorstel-Bisschop en Rog teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

2.
34872

Maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 3 april 2018.

3.
Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 maart 2018 met een reactie op dit rappel (34775 VIII, D) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van daarin genoemde toezeggingen beslist de commissie als volgt:

- T01398: de toezegging staat nog open;
- T01757: de toezegging wordt als legisprudentie aangemerkt;
- T02066: de toezegging staat nog open;
- T02067: de toezegging staat nog open;
- T02201: de toezegging is deels voldaan;
- T02334: de toezegging staat nog open;
- T02337: de toezegging staat nog open;
- T02401: de commissie zet de deadline op 1 januari 2019;
- T02419: de toezegging staat nog open;
- T02447: de toezegging is voldaan;
- T02451: de toezegging is voldaan.

4.
Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018

De brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 21 maart 2018 met een reactie op het rappel (34775 VIII, E) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de daarin genoemde toezegging besluit de commissie als volgt:

- T01575: de deadline wordt op 1 januari 2022 gezet;
- T01826: de deadline wordt op 1 augustus 2019 gezet;
- T02152: de toezegging staat nog open;
- T02223: de toezegging staat nog open;
- T02224: de toezegging staat nog open;
- T02372: de toezegging staat nog open;
- T02415: de toezegging is voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman