Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 27 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (33.841)

-
Klachtenregimes Wkkgz en Wmo 2015

De commissie besluit op voorstel van de leden Don (SP) en Nooren (PvdA) de werking van de klachtenregimes Wkkgz en Wmo 2015 te betrekken bij de evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Hiertoe wordt een conceptbrief opgesteld, die onder de leden van de commissie zal worden verspreid.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer