Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 3 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Evaluatie WION en regeling bevoegde rechter (34.745)

- 34745

Evaluatie WION en regeling bevoegde rechter

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer